Richard Dybeck från Odensvi utanför Köping skrev texten till den svenska nationalsången ”Du gamla, du fria”. Melodin tog han från en gammal folklig ballad från Västmanland. Mina damer och herrar: Köping Stars hyllningssång framförd av Arboga manskör.