Veckans Magazin24 innehöll även en basketbilaga. Om du missat den finns den även för läsning här.