Nu har vi uppdaterat sidan med Nemanja på Hökartorget och våra coacher vid småbåtshamnen.