Från den 1 december krävs vaccinationsbevis för att gå på våra matcher i SBL. Detta till följd av regeringens beslut att arrangörer av offentliga tillställningar med mer än 100 personer antingen måste tillämpa publikrestriktioner eller endast tillåta besökare med vaccinationsbevis till sina evenemang.

Här svarar vi på vanliga frågor rörande vaccinationsbevisen.

Generella frågor

Varför krävs vaccinationsbevis för att gå på matcher? Måste klubbarna kräva vaccinationsbevis?

Till följd av ökad smitta i världen och Sverige har regeringen beslutat att införa restriktioner vid offentliga tillställningar med över 100 personer från den 1 december.

Arrangörer av offentliga tillställningar inomhus måste då, vid över 100 besökare, antingen endast tillåta besökare med vaccinationsbevis eller vidta andra smittskyddsåtgärder.

Besöksinfo

Krävs vaccinationsbevis för samtliga besökare?

Vaccinationsbevis krävs för samtliga besökare utöver nedan undantag:

  • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år. Är du under 18 år, men i närheten av den åldern, behöver du kunna visa upp id för att styrka din ålder.

  • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19. Kan man inte vaccineras av medicinska skäl ska det styrkas med läkarintyg. Läs mer på regeringens hemsida.

Vad menas med fullvaccinerad?

  • Personen är fullvaccinerad, vill säga, har dos 2 av 2 (eller 1 av 1 om det är Jansens vaccin)

  • Att 14 dagar har passerat från det att sista dosen tagits tills att arrangemanget besöks

Vaccinationsbevis ges endast för EMA (European Medicin Agency) godkänt vaccin.

Vad behöver man som besökare göra innan match?

  1. Ladda ner vaccinationsbevis till din mobil eller skriv ut ditt vaccinationsbevis
  2. Dessutom måste du kunna uppvisa giltig legitimation i entrén för att styrka ditt vaccinationsbevis

Var hittar man sitt vaccinationsbevis?

Du kan ladda ned ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Du kan läsa mer om covidbevis och vad som gäller kring det på www.ehalsomyndigheten.se

Här kan du beställa ditt Covidbevis om du inte har e-legitimation.

Hur kommer vaccinationsbevisen kontrolleras?

Vaccinationsbevisen kontrolleras vid entré, antingen manuellt eller digitalt.

Tar det extra tid vid ingång till följd av vaccinationsbevisen?

Vi arbetar hårt för att ta emot besökare så smidigt som möjligt men vänligen planera med extra tid innan match för att undvika trängsel och säkerställa att ni är på plats i arenan i god tid innan uppkast.

Lagras/sparas valideringsinformation i klubbarnas digitala avläsningsprogram?

Nej, inga personuppgifter sparas i de digitala avläsningsprogram som används.

Fungerar det att uppvisa negativa PCR-tester i stället?

Nej, endast vaccinationsbevis tillåts.

Kommer det ytterligare restriktioner gälla i arenorna?

Nej, då vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar med över 100 personer krävs inga ytterligare restriktioner på plats. Dock gäller självklart att man även stannar hemma vid förkylningssymtom och Covid-sjukdom som tidigare.

För ytterligare frågor hänvisar vi till info@kopingbasket.se


Läs mer om vaccinationsbevis på www.ehalsomyndigheten.se